Filter

Title Last name First name Born Died Important places Source 1 Source 2 Source 3 Research 1 Research 2 Research 3
Agrippa Venceslaus Agrippa Venceslaus Oratio funebris de ilustrissimi principis et domini, domini Iohannis Radzivili Oliciae et Nesnisii ducis, vita et morte, druk 1553, Bibl. Czart. Estreicher
Andruszkiewicz Franciscus Andruszkiewicz Franciscus
Arciechowski Antonius Arciechowski Antonius
Aucepius Theodorus Aucepius Theodorus
Bartolt Carolus Bartolt Carolus 1680 1745 Vilnius, Pułtusk, Płock, Warszawa, Pińsk Festum ecce primae classis, Vilnae, 1719 Imagines principum, regumque Poloniae politicis dogmatibus, phalerisque, poetarum adumbratae, Brunsbergae 1721 (VUB, F 3–1239), Brunsbergae 1727, Varsaviae 1731, 1740 (Varsaviae 1740: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/410210/edition/420859/content?ref=desc) Estreicher
ben Abraham Isaacus ben Abraham Isaacus
Benislawski Ioannes Benislawski Ioannes 1735 1812 Institutiones logicae seu brevis tractatus de cultura ingenii, Vilnae, Typis S.R.M. Academicis, 1774 Rozmyślania dla księży świeckich o powinnościach chrześcjańskich, z listów i Ewangelji wzięte, Połock 1799, Warszawa 1859, Estreicher Prawosławnaja Encyklopedija: http://www.pravenc.ru/text/78090.html
Beynarowicz Marian Beynarowicz Marian
Billewicz Theodorus Billewicz Theodorus Triplex philosophia rationalis, naturalis et moralis. Sub auspiciis D. Joannis Baptistae publicae disputationi proposita in Alma Universitate Vilnensi Scoietatis Jesu. folio, arkuszy nlb. About 1690. Bibl. Uniw. Warsz. Estreicher
Birukiewicz Marcin Birukiewicz Marcin
Bohusz Ksawery Michał Bohusz Ksawery Michał 1746 1820 Memoryał W.J.X. Bohusza Proboszcza Jaźnieńskiego do JWW. Delegatów na wysłuchanie rachunków kommissyi skarbu litewskiego, Warszawa 1782. fol. Wiadomość sprawy, z którą W.J.X. Bohusz proboszcz Leźnieński do P. Stanow, na ten seym zgromadzonych przychodzi, 1782. fol. Bibl. Czart. Estreicher
Borejko Józef Borejko Józef 1729 1765 Vilnius Mowa na wzor mowy Cycerona za prawem Maniliuszowym, w ktorey santor polski podczas Seymu r. 1683, gdy Leopold cesarz od Polaków poraszał się pomocy przeciw Turkom, dowodzi, iż ta woyna jest z swego rodzaju potrzebna. In: Idem, Mowy wyborne, vol. 2, Vilnius 1784, p. 80. Other speeches gathered in: Mowy wyborne, Vilnius 1784. Estreicher
Boreysza Andrzej Boreysza Andrzej 1636 1711 Vilnius, Warszawa, Braniewo, Połock, Pułtusk, Witebsk Political philosophy, ms, VUB, F 3–1390, p. 1–66 v. Bibliothecae Scriptorum Scietatis Jesu Supplementa, Supplementum primum, Roma apud Franciscum Bourliè, 1814, p. 23 (Index Generalis Scriptorum): "Borezsya Andreas".
Borzecki Andreas Venceslaus Borzecki Andreas Venceslaus Vilnius Mundus philosophicus, Vilnae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1643 (Starts from "De corpore in communi", ends "De Angelis") Estreicher
Briccius Joannes Briccius Joannes 1654 1710 Vilnius, Dźwińsk, Pułtusk, Warszawa, Braniewo, Pińsk Logika, fizyka i metafizyka w Uniwersytecie Wilenskim (VUB, F 3–2131, F 3–2227)
Budny Symon Budny Symon 1530 1593 Kraków, Bazylea, Nieśwież Filozof społeczny, wybitny filolog, tłumacz Biblii, działacz radykalnej reformacji Stefan Fleischmann: Szymon Budny. Ein theologisches Portrait des polnisch-weißrussischen Humanisten und Unitariers (ca. 1530–1593). Böhlau, Köln 2006
Bujalski Antonius Bonaventura Bujalski Antonius Bonaventura Tractatus theologicus historico-critico-dogmaticus de Sacra Scriptura utriusque testamenti adversus haereticos..., Vilnae, Typis Sac. Reg. Maj. Patrum Minorum Conventualium, 1762 Dissertatio theologica critico-historico-dogmatica de existentia septem novae legis sacramentorum, Vilnae, Typis S.R.M. Academicis Societatis Jesu, 1762 Estreicher Joachim Bar, Udział Polski w literaturze franciszkańskiej, in: Studia Theologica Varsaviensia 7(1969) nr 2 [and other numbers of the journal]
Bułakowski Benedictus Bułakowski Benedictus 1585 1654 Vilnius, Lublin, Olomouc Samuel Günther, p. 66: Among the theologici pontifici at the Colloquium Charitativum Toruniense appears "Benedict. Bulakowski, Franciscanus".
Burba Hieronymus Burba Hieronymus 1645 1705 Grodno, Dźwińsk, Vilnius, Braniewo, Pułtusk
Bykowski Nicolaus Bykowski Nicolaus Kazenie w Dzień S. Piusa V. Papieża do nayjaśnieyszego Trybunału G.W. Xięstwa Litewskiego..., Grodno, Drukarnia J.K.M. Grodzieńska, 1776
Chądzyński Jan Chądzyński Jan 1600 1660 Vilnius, Pašiaušė, Braniewo, Połock, Orsza, Nieśwież Compendium de iure et iustitia (VUB, F 3–2213) Dyskurs kapłana jednego... Estreicher Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Próba syntezy, in: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 41 (1996), 47-73, p. 68.
Charnutskyi Khrystofor Charnutskyi Khrystofor unknown 1726 Kyiv Philosophical course of 1702/03-1703/04 academic years, Manoductio ad logicam sive dialectica generosae juventuti ad rationalem philosophiam exporrecta et rectae rationis tramite in majorem primi et ultimi termini nostri Dei ter optimi maximi gloriam et ingentem stagiritarum utilitatem exemplis a peverendo patre Christophoro Czarnucki 97п/59 illustrata anno Aeternae Incarnatae Sapientiae 1702 septembris octavo, IM VNLU fonds 312, mn. 625, ff. 1-611. Philosophical course of 1704/05-1705/06 academic years, Philosophia rationalis universa seu Logica, disputationibus illustrata, Deo Ter Optimo Maximo consecrata, aeternae incarnatae sapientiae praeciosissimae parenti dicata anno Domini1704 IM VNLU ф.306, 100, ff. 1-394v
Chevalier Joannes Chevalier Joannes 1732 1780 Grodno, Słonim, Vilnius, Warszawa Propositiones ex universa philosophiae. Por. Jan Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 1973. Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83.Plečkaitis R. 1979. Antanas Skorulskis, Benediktas Dobševičius, Žanas Ševalje. Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832. Vilnius: Mintis. 50–83. Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.Algimantas Grigelis, Development of geological studies in Lithuania: Imperatoria Universitas Vilnensis, in: Geologija 59 (2007), 82-89, p. 82sq.
Choynowski Paweł Choynowski Paweł
Cnoglerus Kwiryn Cnoglerus Kwiryn Vilnius Symbola tria, Catholicum, Calvinianum, Lutheranum, Coloniae, sumptibus Bernardi Gualtherii 1606; Moguntiae: Albinus 1607; Vilnae 1622 Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, MoskwaSczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Vilnius, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603. w 4ce, k. 8? (zachowane tylko 4 pierwsze karty). Tytuł oryginału: Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum (zob.) Rosyjska Biblioteka Państwowa, Moskwa Klaus Garber et. al. (ed.), Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven, vol. 12, Hildesheim 2004, p. 216: Cnoglerus mentions Volanus Estreicher Tomas Veteikis, GRAIKISKO ODARION’O (1604) SV. KAZIMIERO GARBEI AUTORYSTËS PROBLEMA, in: Literatura 48 (2006), 89-103. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografiją a tekstem, Vilnius 2013, p. 244.
Condillac Etienne Bonot de Condillac Etienne Bonot de Logica, anonymous copy, ms, Vilnius
Crusius Florianus Crusius Florianus Gdańsk Cathechesis Ecclesiarum Polonicarum, unum Deum Patrem, illiusque Filium unigenitum, una cum Spiritu Sancto ex S. Scriptura confitentium Anno Christi 1609 in lucem primum emissa (...) Iterumque interpositis compluribus annis a Johanne Crellio Franco, ac nunc tandem a Jona Schlitingio a Bucowiec recognita (...), Irenopoli Sumtibus Friderici Theophili post annum Domini 1659 [cf. source 2: Dähnert, Pommersche Bibliothek) J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben."J.C. Dähnert, Pommersche Bibliothek, vol. 3, Greifswald im Verlage des Verfassers, gedruckt bei Hieronymus Joh. Struck, 1754, Drittes Stück, p. 107: "Ich möchte gerne wissen, ob der nicht ungeschickte Socinianer, Florianus Crusius, ein Pommer, und zwar aus Stettin gebürtig gewesen wäre? - Zeltner will es fast dafür halten, indem er in histor.-crypto-socinism. Altorfin. Arcan. c. 4. p. 800 sq. in not. also schreibet: Florianus ille Crusius, patria ut verisimile est, Pomeranus, et quidem Stetinensis, professione medicus fuit, etc. (...) Daher möchte ich gerne, daß, wenn jemand in den hiesigen Gegenden sichere Nachrichten hätte, oder erlangen könnte, ob dem also sey oder nicht, er diese Sache zu einer völligen Gewißheit brächte. Sonsten wird dieser Florianus Crusius gerühmet, daß er ein ziemlich guter Philosoph gewesen sey unter den Socinianern. In der Ausgabe des Socinianischen Catechismi von 1680 in 4. kommen auch Anmerkungen von ihm vor. Allein der Name wird nur allein mit den beiden Anfangs-Buchstaben: F.C. angegeben." Crusius, Epistolae ad Joannem Keplerum, [w:] Johannis Kepleri Astronomi Opera omnia. Ed. Ch. Frisch. Frankfurt, 1858.
Culvensis Abrahamus Culvensis Abrahamus
Czechowic Marcin Czechowic Marcin 1532 1613 Lublin, Poznań, Leipzig, Kórnik, Vilnius, Lublin ałacz radykalnej reformacji Estreicher Lech Szczucki, Marcin Czechowic (1532—1613), Warszawa, 1964
Czyrski Aleksander Czyrski Aleksander 1626 1679 Vilnius, Regensburg, Kroże, Braniewo Logic course, Vilnius University, VUB, F 3–2055
Dauksza Mikołaj Dauksza Mikołaj 1527/38 1613 Wornie, Kroże Catechism 1595 (?) Homiletic writings around 1599 (?) VUB Lr 4165-4166 Estreicher: "ob. Ledesma Jakob (Kathechismus 1595) - Wujek J. (Postilla Catholicka 1599)" Franz Tetzner, Die Slawen in Deutschland, Bremen 2012, 41 Friedrich Scholz, Die Literaturen des Baltikums. Ihre Entstehung und Entwicklung, Opladen 1990, 47sqq; 106, 186
Dobszewicz Benedykt Dobszewicz Benedykt 1722 1794 Vilnius, Kroże, Nowogródek, Braniewo Placita recentorium philosophorum, Vilnae 1760 Praelectiones logicae ex probatis veterum recentiorumque placitis conscriptae, 1761, VUB: BAV 71.4.20 (?) Estreicher F. Bargieł, Benedykt Dobszewicz SJ (1772–ok.1794) a odnowa jezuickiej filozofii w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] R. Darowski (red.), Studia z historii filozofii, Kraków 1980 Barbara Bieńkowska, From Negation to Acceptance (The Reception of the Heliocentric Theory in Polish Schools in the 17th and 18th centuries), in: J. Dobrzycki (ed.), The Reception of Copernicus' Heliocentric Theory, Wrocław 1972 (Dordrecht sine anno), pp. 79-116, p. 95: "The Polish Jesuits therefore accepted gradually the principle of the lack of the authority of the Bible on scientific questions, a view long since accepted in the Catholic centres of Western Europe. A portent and a marked example of this new attitude of Polish Jesuits was the 1760 textbook by Benedykt Dobszewicz [Placita recentiorum philosophorum explanata, Vilnae 1760], containing an exposition of modern philosophy.
Dogiel Maciej Dogiel Maciej 1715 1760 Vilnius, Warsaw Codex Diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, in quo pacta, foedera..., Vilnae, ex Typographia Scholarum Piarum, vol. 1-3, 1758- (Digitalised: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10635834_00009.html) Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, Vilnae, ex Typographia Scholarum Piarum 1758 (BJ, Bibl Czart, Digitalised: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10779367_00003.html) Estreicher Jarosław Kurkowski, Maciej Dogiel (1715-1760). WYbitni Polacy na Ziemi Lidzkiej, Warszawa 2006; Jarosław Kurkowski, Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760), in: Analecta 15 (2006), vol. 1-2, p. 89-157. Benjamin Durst, Archive des Völkerrechts. Gedruckte Sammlungen europäischer Mächteverträge, Berlin 2016, p. 85 sq: "'Codex diplomaticus ...'. Von der ursprünglich auf sechs Bände angelegten Sammlung erschienen letztlich nur drei Bände, die zwischen 1758 und 1764 publiziert wurden. Die Veröffentlichung der restlichen Bände wurde durch die Intervention Preußens und Russlands sowie den vorzeitigen Tod des Herausgebers verhindert. Erstellt wurde die Sammlung von Maciej Dogiel (1715-1760), der aus einer niederadligen Familie aus Litauen stammte. Er besuchte die Piaristenschule in Stettin, trat 1730 dem Piaristenorden bei und wurde 1732 zum Priester geweiht. Er fungierte als Lehrer an mehreren Piaristenkollegien und wurde später Rektor des Kollegiums in Wilna."
Downorowicz Dominicus Downorowicz Dominicus
Downorowicz Vincentius Downorowicz Vincentius
Drews Jan Drews Jan 1646 1710 Vilnius, Braniewo, Warszawa Methodus peregrinationis, Vilnae, 1684 Breviarium asceticum, Braunsbergae, 1700 Flos regnorum, Braunsbergae, 1706 (VUB, F 3–2094), Warszawa 1732 (digitalised: https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/563696?language=en) Estreicher Hans-Jürgen Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa, Wiesbaden 2006, p. 263.
Dubnevych Amvrosii Dubnevych Amvrosii unknown 1750 Kyiv, Chernihiv Philosophical course of 1725/26-1726/27 academic years, Cursus philosophicus biannalis in orthodoxa Academia Kijovomohileana ingenuo auditori Roxolano expositus nec non scholasticis commentationibus illustratus anno viatoris Dei hominis 1725 in anno 172… Die 10, IM VNLU, fonds 305, mn. 200, ff. 277-528 Philosophical course of 1727/28-1728/29 academic years, Philosophia perypatetica juxta mentem ac veram principis philosophorum Aristotelis Stagiritae doctrinam ingenuo auditori Roxolano exposita per reverendissimum patrem Ambrosium Dubniewicz ac anno incarnatae Sapientiae 1727 Sentembris 16 Kioviae in alma et orthodoxa academia Mohiliana inchoata, IM VNLU, fonds 301, Petrov's catalogue, mn. 49, ff. 1-535.
Dzialtowski Antonius Josephus Dzialtowski Antonius Josephus 1726 1770 Vilnius, Łuck, Lwów Profil do ustalenia (VUB, F 3–432)
Dzialtowski Dionysius Dzialtowski Dionysius
Dziewulski Jakub Dziewulski Jakub
Eynarowicz Christophorus Eynarowicz Christophorus
Gatey Pierre Francois Gatey Pierre Francois
Gengell Jerzy Gengell Jerzy 1657 1727 Lviv, Jarosław, Lublin, Sandomierz, Gdańsk, Kalisz Philosophical course of 1690/91-1691/92 academic years at Jarosław Jesuit College, Philosophia Scholastica disptutationibus illustrata Ad MDOM Gloriam Pretiosissimae Dei Parentis Divorum Joannis, Ignatii, Xaverii, Borgiae SSque Doctorum honorem Anno Incarnatae Sapientiae 1690 In Collegio Jaroslaviensi Soc. Jesu IM VNLU, fonds І, mn. 4406, ff. 1-188 and IM VNLU, fonds І, mn. 4408, ff. 1-138v. Defensio theologiae scholasticae contra Lutherum. Lviv, 1713 Admiranda Lutheri. Praha, 1714
Ginkiewicz Michał Ginkiewicz Michał
Gizbert Bogusław Michał Gizbert Bogusław Michał
Gizel Innocenty Gizel Innocenty 1600 1683 Kyiv, Lviv Philosophical course of 1645/46-1646/47 academic years, Opus totius philosophiae, IM VNLU, fonds 303, mn. 128, ff. 1 – 678v Prawdziwa wiara stara Cerkwie Wschodniey prawosławno-catholickiey – IM VNLU, fonds 312, 480. Миръ съ Богомъ человҍку, или Покаяніе святоє, примиряющеє Богови человҍка, учениемъ, отъ Писанїя Святого и отъ учителей церковныхъ собраннымъ, Kyiv, 1669
Gonesius Petrus Gonesius Petrus 1527/30 Goniądz – 1573 Węgrów Kraków, Padwa, Wittenberg Humanista, teolog, działacz radykalnej reformacji
Górski Jan Górski Jan
Grabowski Adam Grabowski Adam
Grabowski Albert Grabowski Albert
Grącki Andreas Grącki Andreas ? Vilnius, Kretynga, Kowno Theoremata philosophica (BJK, Nr. 2592; VUB III 4400). Zob. R. Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku, Kraków 1994
Grużewski Jan Grużewski Jan 1578 Nowogródek – 1646 Warszawa Vilnius, Pułtusk, Ultima et maxima hominis mutatio, Vilnae, 1641, 1644. (VUB F 3–2107)
Grynkiewicz Georgius Grynkiewicz Georgius
Hay John Hay John ok. 1546 Dalgetty – 1608 Pont-à-Mousson Vilnius, Pont-à-Mousson, Paryż Filozof, polemista, teolog katolicki. Wyklady filozofii w Wilnie
Henrichson Joannes Henrichson Joannes
Hintz Valentinus Hintz Valentinus
Hryncewicz Ludovicus Hryncewicz Ludovicus
Hussowczyk Mikołaj Hussowczyk Mikołaj ok. 1480 Husów – ok. 1533 Vilnius, Rzym, Kraków Zob. Benediktas Kazlauskas, M. Husovianas ir jo giesmė apie stumbrą, Vilnius, 1977.
Illinicz Joannes Illinicz Joannes
Izdebski Ignatius Izdebski Ignatius
Janiszewski Jan Janiszewski Jan 1650 1723 Kalisz, Lublin, Kalisz, Poznań, Jarosław, Przemyśl, Lviv
Jelenski Alexander Ignatius Jelenski Alexander Ignatius
Jesman Ludovicus Jesman Ludovicus
Jezierski Carolus Jezierski Carolus
Johannes a Sancto Christophoro Johannes a Sancto Christophoro
Juniewicz Michael Juniewicz Michael
Jurkiewicz Damianus Jurkiewicz Damianus
Juszkiewicz Eduardus Juszkiewicz Eduardus
Kalinowski Hilarius Kalinowski Hilarius
Kalynovskyi Stefan Kalynovskyi Stefan ca 1700 1753 Kyiv, Novgorod Philosophical course of 1729/30-1730/31 academic years, Cursus philosophicus in Collegio Kijovo-Mohilаеano ingeniis sapientiae amatoribus explicatus anno Domini 1729 ad annum 1730 sub reverendissimo in Christo patre Stephane Kalinowski, IM VNLU, fonds 306, mn. 123, ff. 1- 338.
Kamienski Anselmus Kamienski Anselmus
Kamienski Casimirus Kamienski Casimirus
Karp Maurycy Franciszek Karp Maurycy Franciszek
Karwowski Michael Karwowski Michael
Kątcki Jan Kątcki Jan
Kirszten Michael Kirszten Michael
Kitnowski Petrus Kitnowski Petrus
Kiwillowicz Ludovicus Kiwillowicz Ludovicus
Klatt Ioannes Klatt Ioannes
Kmicic Adamus Kmicic Adamus
Kociell Antonius Kociell Antonius
Koialowicz Albertus Koialowicz Albertus
Kolakowski Stanisław Kolakowski Stanisław
Konarski Joannes Konarski Joannes
Konarzewski Samuel Joannes Konarzewski Samuel Joannes
Kononovych-Horbatskyi Yosyf Kononovych-Horbatskyi Yosyf unknown 1653 Kyiv, Mohyliov Philosophical course of 1639/40 academic years, Subsidium logicae, IM VNLU, fonds 303, mn. 126, ff. 1- 446v
Konyskyi Georgii Konyskyi Georgii 1717 1795 Kyiv, Mohyliov Philosophical course of 1747/48-1748/49 academic years, Philosophia peripatetica juxta numerum quatuor facultatum quadirpartita, contens in se logicam, physicam, metaphysicam et eticam tractata, tradita ad mentem principis philosophorum Aristotelis S[tagiritae] Kijowiae in alma ac ortodoxa Academia Mohylozaborowsciana annis 1747 et 1748 Professore Reverendissimo Patre Georgio Koniski Academiae Kijovensis praefecto, RSL, the Department of Manuscripts, fonds 152, mn. 130, ff. 1-273v Philosophical course of 1749/50-1750-51 academic years, Philosophia juxta numerum quatuor facultatum quadripartita complctens logicam, ethicam, physicam, et metaphysicam tradita in Academia Kijoviensi sub auspiciis illustrissimi domini Metropolitae Tymothej Szczerbacki ejusdem academiae nutrioris munificentissimi anno 1749, septembri 20 Sub Reverendissimo Patre Georgio Koniski, IM VNLU, Petrov's catalogue, fonds 301, mn. 51, pp.1-334. Ответы Вольтеру Г. Конисского, архиепископа Могилевского ("Домашняя беседа", 1867, №46-48).
Korman Joannes Korman Joannes
Korycki Michael Korycki Michael
Kostromski Antonius Kostromski Antonius
Kowalewski Florianus Kowalewski Florianus
Kozachynskyi Mykhailo Kozachynskyi Mykhailo 1699 1755 Kyiv, Sremski Karlovci Philosophical course of 1739/40-1740/41 academic years, Cursus philosophicus entis naturalis per quaestiones philosophicas ad sequens consuetumque biennii tempus juxta usum in scholis peripatheticorum praeceptum ingenuo auditori Roxolano in alma ac orthodoxa academia Mohylozaborowsciana ad M[agnі] D[ei] T[er] O[ptimі] M[aximі] Gloriam expositus et explicatus anno incarnatae Sapientiae currente 1739 septembri 18 die inchoatus Kijoviae sub reverendissimo patre Michaele Kozaczynski, IM VNLU, fonds 306, mn. 126, ff. 5- 408v Philosophical course of 1741/42-1742/43 academic years, Syntagma totius Aristotelicae Philosophiae ad usum Scholae peripateticae in celebri orthodoxa academia Kiewomohylozaborowsciana ad M D T M G Bque V M honorem in 5 libros divisum Roxolano auditori ex consuetis per bienium traditum et explicatum nec non publicis disputationibus acutioribus videlicet argumentis viva voce prolatis illustratum inchoatum Kijoviae Anno, a quo Divinum mystico in Libro Verbum legitur currente 1741 Septembris 18 die, IM VNLU, fonds 306, mn. 128, ff. 2- 312 Philosophical course of 1743/44-1744/45 academic years, Philosophia Aristotelica ordine scholae peripateticae ex consuetis in alma ac orthodoxa academia Kijovo-Mohylo-Zaborowsciana per biennim dictata…inchoata anno quo sapientia aeterna ima terrae visitasse legitur 1743 septembris 23 die Kijoviae Patre Praefecto academiae ordinario Professor Philosophiae Michaele Kozaczynski, IM VNLU. fonds 305, mn. 171, ff. 1- 274.
Krauze Florianus Krauze Florianus koniec XVI w., Płungiany (Plungė) – po 1646 Straszyno Płungiany, Tylża, Strasburg, Gdańsk Epistolae ad Joannem Keplerum, [w:] Johannis Kepleri Astronomi Opera omnia. Ed. Ch. Frisch. Frankfurt, 1858.
Kraykowski Ioannes Kraykowski Ioannes
Kretzmer Martinus Kretzmer Martinus
Krokovskyi Yoasaf Krokovskyi Yoasaf unknown 1718 Kyiv Philosophical course of 1684/85-1685/86 academic years, Introductio in universam Aristotelis philosophiam brevi methodo nobili juventuti Polonae tradita Anno a partu virgineo tradita 1684, IM VNLU, fonds 306, mn. 88, pp. 1-754. Philosophical course of 1686/87-1687/88 academic years, Brevis ad Logicam Aristotelis introductio et quaestionum ejusdem compendium ex libris philosophorum depromptum et ad formam debitam in Collegio Kijovomohilaeano redactum anno Domini 1686, CHAK, fonds 222, catalogue 2, mn. 18а, ff. 526-748
Krośniewicz Balthasar Krośniewicz Balthasar zm. 1624 Vilnius, Heidelberg, Basel. In octo libros Politicos Aristotelis Introductio, Norimbergae 1603 Andrzej Węgierski, Libri quattuor Slavoniae reformatae, Varsoviae, 1973.
Krüger Oswald Krüger Oswald zm. 1655 Grodno Vilnius, Nieśwież VUB, F 3–2097 
Kruger Sigismundus Kruger Sigismundus 1661 Warmia – 1710 Pińsk Vilnius, Warszawa, Pułtusk, Pińsk Lekcje logiki w Uniwersytecie Wileńskim (VUB, F 3–582)
Krupski Adamus Krupski Adamus
Kulabka Sylvestr Kulabka Sylvestr 1704 1761 Kyiv, St. Petersburg Philosophical course of 1735/36-1736/37 academic years, [Sine titulo] IM VNLU, fonds 306, mn. 124, ff. 1-375. Philosophical course of 1737/38-1738/39 academic years, Cursus philosophicus ingenui sapientiae amatoribus in Accademia Kijovomohylo Zaborowsciana interatim expositus nec non scolasticis commentationibus tritus anno Domini 1737 ex die septembris 19 Ad admodum [reverendo] in Christo Patre Sylvestro Kulabka protunc Philosophiae professore Scholarumque praefecto, IM VNLU, fonds 301, Petrov's catalogue, mn. 50, ff. 1-820v
Kurowski Bernard Kurowski Bernard
Kuszel Josephus Kuszel Josephus
Kymbar Joannes Kymbar Joannes
Laaski Petrus Laaski Petrus
Lasicius Joannes Lasicius Joannes
Laszcz Marcin Laszcz Marcin
Lauxmin Sigismundes Lauxmin Sigismundes 1597 Żmudź – 1670 Vilnius Vilnius, Połock, Nieśwież, Braniewo Lekcje teologii w Braunsbergie (VUB, F 3–2086). Filozof, retoryk, muzykolog
Lawrynowicz Joachim Lawrynowicz Joachim ? Vilnius, Rosienie (Raseiniai) Lekcje filozofii w Rosieniach (VUB, F 3–855)
Lemke Thomas Joannes Lemke Thomas Joannes
Levytskyi Ilarion Levytskyi Ilarion unknown 1731 Kyiv Philosophical course of 1719/20-1720/21 academic years, Appia trita seu аtrium scientiae philosophicae vulgo dialectica dicta, quae intellectus neophilosophorum conducit atque dirigit ad consequendum finem et cognoscendum unum, verum, bonum, utile et honestum juxta illud appulimus placidumque tenet jacto anchora portum sit nostro cinosuram mari, nunc sit amabile nautis, IM VNLU, fonds 306, mn. 111, ff. 1-603. Philosophical course of 1723/24-1724/25 academic years, Dialectica seu breve compendium initialis Aristotelicae philosophiae in subsidium neophilosophis porrectum in Collegio Kijevo-Mohiliano anno Domini 1723, IM VNLU, fonds 312, mn. 631, ff. 1-663.
Licinus Namyslaviensis Joannes Licinus Namyslaviensis Joannes
Lietuvis Mykolas Lietuvis Mykolas 1490 - 1560 Rosienie, Krym, Moskwa. De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum, Basileae 1615; zob. J. Ochmański, Michalon Litwin i jego traktat o obyczajach tatarów, litwinów i moskowicinów z połowy XVI wieku, [w:] Kwartalnik historyczny 83 (1976), zesz. 4
Lingiewicz Reginaldus Lingiewicz Reginaldus ? Poprocie, Vilnius Kurs fizyki, Vilnius, początek XVIII w. (VUB, F 3–680, F 3–768)
Losiewski Stanislaus Losiewski Stanislaus
Lucki Meletius Lucki Meletius
Lukaszewicz Franciscus Stanislaus Lukaszewicz Franciscus Stanislaus
Lukaszewicz Stephanus Casimirus Lukaszewicz Stephanus Casimirus
Lukauskis Cyprionas Lukauskis Cyprionas Church sermon written in Lithuanian, 2nd half of 17th Century
Lyszczynski Kazimierz Lyszczynski Kazimierz [Works by Belarusian researchers]
Łosiewski Stanisław Łosiewski Stanisław 1657 Mazowsze – 1706 Warszawa Pułtusk, Kroże, Warszawa, Vilnius Fizyka i metafizyka w Uniwersytecie Wileńskim (VUB, F 3–2192)
Machwic Placidus Machwic Placidus
Malynovskyi Platon Malynovskyi Platon unknown 1754 Kyiv, Moscow Philosophical course of 1721/22-1722/23 academic years, Olympia philosophica ad cursum biennalem decertantibus sapientiae amatoribus in Collegio Kiowo-Mohilaeano proposita anno quo Aeterna Sapientia Christus ut Gigas cucurrit ad viam Salutis humanae 1721 die 15 septembris, IM VNLU, fonds 306, mn. 115, ff. 1-264v
Marcinkiewicz Victorinus Marcinkiewicz Victorinus
Marquart Jacobus Marquart Jacobus 1583 Prusy – 1658 Warszawa Vilnius, Braniewo, Warszawa Lekcje filozofii w Wilnie (VUB, F 3–2016)
Medycki Theophanes Medycki Theophanes
Michalo Lituanus Maichalonis Michalo Lituanus Maichalonis
Michalowski Franciscus Michalowski Franciscus
Mikulski Dominicus Mikulski Dominicus
Milkiewicz Onuphrius Milkiewicz Onuphrius
Missiuna Antonin Missiuna Antonin
Młodzianowski Tomasz Młodzianowski Tomasz 1622 1683 Kalisz, Poznań, Lublin Integer cursus theologicus et philosophicus. Mainz-Gdańsk, 1682. Romyślania albo lekcja duchowna. Poznań, 1680.
Mocarski Raymundus Mocarski Raymundus
Modzelewski Zacharias Modzelewski Zacharias 1648 Mazowsze – 1710 Nieśwież Vilnius, Płock, Pułtusk, Warszawa, Łomża Wykłady w Uniwersytecie Wileńskim: polityka (VUB, F 3–1390, p. 66 v.–93 r.), logika (VUB, F 3–2095), fizyka (VUB, F 3–2042)
Mohyla Petrus Mohyla Petrus 1596 - 1647 Kijów Lwów, Paryż, Warszawa, Lublin, Kijów Biskup prawosławny, uczeń kolegium jezuickiego, założyciel Kolegium Kijowskiego (Akademii Mohylańskiej) w Kijowie. Pracował nad syntezą wschodnio-bizantyjskich i zachodnio-łacińskich modeli politycznych
Morawski Jan Morawski Jan 1633 1700 Kalisz, Poznań, Jarosław, Kraków Totius philosophiae principia… de ente in communi. Poznań, 1666. Questiones de Deo uno et trino. Poznań, 1674. Quesiones theologiae selectae ad totam Summam Divi Thomae Aquinatis. Kalisz, 1681.
Morikoni Carolus Morikoni Carolus
Moygis Michael Moygis Michael [Internet resources]
Mozeyko Bonoventura Mozeyko Bonoventura
Müller Ambrosius Müller Ambrosius
Naigeon Jacques-André Naigeon Jacques-André [Works translated into Polish by M.F. Karp: 3 ms]
Namysłowski Licinius Jan Namysłowski Licinius Jan ~1560 Namysłów – po 1633. Lida, Nowogródek, Lublin, Rakowo Teolog antytrynitarski, polemista Marcina Śmigleckiego
Narbutt Kazimierz Narbutt Kazimierz Praelectiones Philosophiae Eclecticae, ms, Kyiv
Niewiarowski Stephanus Niewiarowski Stephanus
Noldius Christianus Noldius Christianus
Nowaczewski Blasius Nowaczewski Blasius
Nowak Andreas Nowak Andreas 1568 Vilnius – 1629 Vilnius Poznań, Vilnius, Warszawa, Pułtusk Wykłady z fizyki, psychologii, metafizyki (Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkp. AKC 2030; mikrofilm MAB). Zob. R. Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich…
Ochocki Ioannes Ochocki Ioannes
Oginski Louis Oginski Louis
Oldakowski Ignacy Oldakowski Ignacy
Olizarowski Aaron Alexander Olizarowski Aaron Alexander 1618 Podlasie – 1659 Królewiec Vilnius, Królewiec, Gdańsk Wybitny filozof polityczny i pisarz, m.in. De politica hominum Societate libri tres, 1651.
Olszewski Jacobus Olszewski Jacobus 1587 Mazowsze– 1634 Vilnius Vilnius, Pułtusk Wykłady z logiki w Uniwersytecie Wileńskim (VUB, F 3–2017)
Ortiz Jacobus Ortiz Jacobus 1564 Andalucía – 1625 Nieśwież Lublin, Vilnius, Poznań Rękopisy w bibliotekach Polski (mikrofilmy w VUB)
Orzechowski Stanislaus Orzechowski Stanislaus 1613 Przemyśl - 1566 Przemyśl, Wittenberg, Padwa, Kraków Wybitny humanista, pisarz, filozof, polemista.
Osieciemski Casimirus Osieciemski Casimirus
Ostermeyer Siegfried Ostermeyer Siegfried
Ozemblowski Ioannes Ozemblowski Ioannes
Paunitz Michael Paunitz Michael
Pawlowicz Adamus Pawlowicz Adamus
Pesarovius Paul Pesarovius Paul
Pinovskyi Sylvestr Pinovskyi Sylvestr unknown 1721 Kyiv Philosophical course of 1711/12-1712/13 academic years, [Sine titulo] IM VNLU fonds 307, mn. 446, ff. 65-400v Philosophical course of 1713/14-1714/15 academic years, Disputationes philosophiae in Collegio Kievomohilaeano Roxolano Generosae indoli propositae anno Domini 1713 die 9 septembris, IM VNLU, fonds 306, mn. 103, ff. 1-216.
Poplawski Antoni Poplawski Antoni
Popovskyi Inokentii Popovskyi Inokentii unknown unknown Kyiv Philosophical course of 1699/1700-1701/02 academic years, Universa philosophia comentariis scholasticis illustrata doctrinam peripateticam complectens ingenuo roxolano auditori exposita, IM VNLU, fonds 312, mn. 622, ff. 1-631
Porzecki Thomas Porzecki Thomas
Porzecki Thomas Porzecki Thomas 1609 Lida – 1653 Powiat pułtuski. Vilnius, Nieśwież, Braniewo, Pułtusk. Elogia Iagellorum Poloniae, Hungariae, Bohemiae Regum. Wykłady z logiki i fizyki w Wilnie (VUB, F 3–2097, 2098)
Prokopovych Teofan Prokopovych Teofan 1677 1736 Kyiv, Rome, St. Petersburg Philosophical course of 1706/07-1707/08 academic years, Philosophia peripatetica juxta numerum quatuor facultatum quadripertita continens logicam, physicam, metaphysicam et ethicam, tractata et tradita ad mentem principis philosophorum Aristotelis Stagiritae Kijoviae in Alma et Orthodoxa Academia Mohileana Annis 1707 et 1708, RSL, the Department of Manuscirpts, fonds of St. Petersburg Spiritual Seminary mn. 64, ff. 1-175 Духовный регламент, Moscow, 1721. Правда воли монаршеи. Moscow, 1722.
Przylecki Franciscus Przylecki Franciscus
Przypkowski Samuel Przypkowski Samuel ok. 1592 Gnojnik – 1670 Królewiec Litwa, Białystok, Żytomierz Humanista, pisarz polityczny, działacz radykalnej reformacji. M.in. Cogitationes sacrae, 1692 Ogonowski et al.
Puzyna Petrus Puzyna Petrus
Puzyna Stephanus Michael Puzyna Stephanus Michael
Radvanus Ioannes Radvanus Ioannes zm. po 1592 Padwa, Vilnius Myśl polityczna w formie poematu: Radviliada sive de vita et rebus praeclarissime gestis ... principis Nicolai Radivili ... libri quattuor, Vilnius 1592
Radvilius Albertus Stanislaus Radvilius Albertus Stanislaus
Rafajłowicz Stanisław Rafajłowicz Stanisław zm. 1545 Królewiec Vilnius, Królewiec Teolog luterański, pisarz. Zob. J. Tumelis, Stanislovas Rapolionis ir jo laikai, [w:] Stanislovas Rapolionis, Vilnius, 1986.
Rahasch Jacobus Rahasch Jacobus
Rapczynski Cornelius Rapczynski Cornelius [manuskrypta lacinskie sięga wiek XIX]
Rassius Adamus Rassius Adamus ok. 1570 – 1627/28 Kejdany, Kraków, Wittenberg, Królewiec Filozof polityczny, logik. M.in. Tractatus politico juridicus de nobilitate et mercatura, Wittebergae 1624; kursy filozoficzne wydane wspólnie z dziełami Bartłomeja Keckermanna
Rhesa Martinus Ludwig Rhesa Martinus Ludwig
Rodziewicz Hugonus Rodziewicz Hugonus
Romulewicz Petrus Romulewicz Petrus
Rostoga Thomas Rostoga Thomas 1589 Wielkopolska – ok. 1650 Vilnius, Kalisz, Płock, Kraków Wykłady z fizyki w Wilnie 1626–27 (VUB, F 3–2091)
Rotundus Mielesius Augustinus Rotundus Mielesius Augustinus
Royzius Petrus Royzius Petrus
Ruzewicz Michael Ruzewicz Michael
Rydzewski Laurentius Rydzewski Laurentius
Rymgaylo Josephus Rymgaylo Josephus 1650 Żmudź  – 1713 Vilnius Kowno, Vilnius, Kroże, Braniewo Wyklady z logiki i retoryki w Kownie 1686 (VUB, F 3–2076)
Sadkowski Joannes Sadkowski Joannes
Sapieha Lew Sapieha Lew
Sarbievius Matthias Casimirus Sarbievius Matthias Casimirus
Sawicki Felix Sawicki Felix
Schönhoff Gregorius Schönhoff Gregorius
Serbinowicz Petrus Serbinowicz Petrus
Sielicki Antonius Sielicki Antonius
Siemaszko Julianus Siemaszko Julianus
Silwestrowicz Josephus Silwestrowicz Josephus
Siwicki Dominicus Siwicki Dominicus
Skorulski Antonius Skorulski Antonius
Skorulski Bernardyn Skorulski Bernardyn
Slomynskyi Gedeon Slomynskyi Gedeon 1715 1772 Kyiv, St. Petersburg Philosophical course of 1745/46-1746/47 academic years, Cursus philosophicus ad rerum divinarum et humanarum cognitionem contendentibus in Academia Mohylo-Zaborowsciana institutus, nec non doctis celebrrimorum authorum commentationibus imprimis clarissimi logici Bartholomaei Keckermani, quoad fieri potuit tritus, NLSL, the Department of Manuscripts DXXXVIII-1579, ff. 1- 241v (the second pagination).
Smotrycki Herasim Smotrycki Herasim
Smotrycki Meletius Smotrycki Meletius
Stachorski Gervasius Stachorski Gervasius
Stanisławski Georgius Stanisławski Georgius
Strawiński Casimirus Strawiński Casimirus
Strawiński Hieronymus Strawiński Hieronymus
Styrpeyko Joannes Styrpeyko Joannes
Swiderski Joannes Swiderski Joannes
Syrucz Bernard Syrucz Bernard
Szymkun Bonaventura Szymkun Bonaventura
Szyrma Josephus Szyrma Josephus
Szystowski Thaddaeus Szystowski Thaddaeus
Tomaszewski Augustyn Tomaszewski Augustyn
Trzebicki Nicolaus Trzebicki Nicolaus
Tupik Stanislaus Tupik Stanislaus
Tylkowski Adalbert Tylkowski Adalbert
Uszyński Franciscus Uszyński Franciscus
Viana Petrus Viana Petrus
Vitelius Erasmus Vitelius Erasmus
Volchanskyi Yosyf Volchanskyi Yosyf unknown 1745 Kyiv, Moscow Philosophical course of 1715/16-1716/17 academic years, Philosophia tripartita doctrinam Aristotelis de rebus dialecticis, physicis compraehendens in collegio Kijovo-Mohylaeano inchoata anno Domini 1715 septembris die 13, IM VNLU, fonds 306, mn. 108, ff. 1- 472. Philosophical course of 1717/18-1718/19 academic years, Philosophia universa doctrinam peripatheticam ad mentem principis philosophorum Arisotelis Stagyritae complectens commentationibus scholasticis illustrata atque in alma Kojovensi Academia Orthodoxa Mohiliana ingenuo auditori Roxolano extructa annis Domini 1717 et 1718 optimo professore ac ordinario praefecto protunc scholarum R[everendo] Patre Josepho Wolczanski, IM VNLU, fonds 305, mn. 164, ff. 1–472
Wankowicz Ladislaus Sagaylo Wankowicz Ladislaus Sagaylo
Wasilewski Zephyrinus Wasilewski Zephyrinus
Wiażewicz Venceslaus Wiażewicz Venceslaus
Wierzbicki Casimirus Wierzbicki Casimirus
Wierzbicki Felicius Wierzbicki Felicius
Wijuk Kojałowicz Wojciech Wijuk Kojałowicz Wojciech 1609 Kowno – 1672 Warszawa Vilnius, Kowno, Smoleńsk, Braniewo, Warszawa Oculus ratione correctus… De vacuo, Vilnae, 1648. Historyk Litwy.
Wizgird Casimirus Wizgird Casimirus
Woyniłowicz Romualdus Woyniłowicz Romualdus
Wróblewski Ceslaus Wróblewski Ceslaus
Yavorskyi Stefan Yavorskyi Stefan 1658 1722 Kyiv, Moscow Philosophical course of 1691/92-1692/93 academic years, Agonium philosophicum in arena gymnadis Mohilaeanae Kijovensis Orthodoxa Rossiacis agonothetis apertum ad majorem ejus gloriam, qui olim gyganthaeo passu mortalitatis nostrae ingressus fuerat stadium novus ex comprehensore viator patris unigena ad augendum hyperduliae cultum beatissimae ejus matris per montana Judeae olim festinantis anno Domini 1691 die 7 septembris, IM VNLU, fonds 305, mn. 152, ff. 1-585v Камєнь вѣры: православнымъ цєрквы святыѧ сыномъ на утвєрждєнїє и духовноє созиданїє. Прєтыкающымсѧ жє ω камєнь прєтыканїѧ соблазна. На востанїє и исправленїє. Moscow, 1728.
Żabicki Joannes Żabicki Joannes
Zagórski Antoni Zagórski Antoni
Zakrzewski Mattheus Zakrzewski Mattheus
Zaluski Lucas Zaluski Lucas
Zbikowski Georgius Zbikowski Georgius
Żebrowski Franciscus Żebrowski Franciscus
Żebrowski Thomas Żebrowski Thomas
Zenewicz Andreas Zenewicz Andreas

Author informations

Author details

Partners

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

All rights reserved Polonica Philosophica Orientalia 2018

Made by JW Studio